Safya Başına Dön

Eşanjör ile ilgili tüm bilgiler burada...

Esanjor.com.tr 'ye Hoşgeldiniz

Plakalı Eşanjör

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan - sıvı veya gaz - iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

Prensipte eşanjörler üç tipe ayrılır; Borulu tip eşanjörler > Plakalı tip eşanjörler (Sökülebilir tip, Kaynaklı tip, Yarı kaynaklı tip, Lehimli tip) > Özel uygulama Eşanjörleri (Platecoil Eşanjörler, Econocoil Eşanjörler, Spiral Eşanjörler)

Plakalı Eşanjör, değişik uygulamalar için dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip verimli ısı eşanjörleridir. Plakalı ısı eşanjörleri, mödüler yapı kavramına dayanılarak oluşturulurlar. Eşanjör gövdeleri, plakalar ve alışkan giriş çıkış nozülleri değişik yapılarda birleştirilerek çok sayıda farklı eşanjör tipleri elde edilebilir. Plakalı Isı Eşanjörlerinin en önemli özelliği, çalışma şartlarındaki değişime bağlı olarak, kolayca plaka eklenmesi veya çıkarılması sonucunda yeni şartlara uygun hale getirilebilmesi , temizlik ve bakım içinde kolayca açılabilmesidir.

Eşanjör Plakalısı

Isı değiştirmeye yarayan patentli plakalar, saplamalar vasıtasıyla çelikten yapılmış ön ve arka baskı plakaları arasında, alt ve üst taşıyıcı barlar üzerine dizilirek tespit edilirler. Bu plakaların her birinin yekpare olarak preslenmiş olması, daha yüksek mukavemet için çok önemlidir. Plakalar üzerinde herhangi bir kaynak veya bağlantı yoktur. Standart bir ünitede her plakanın üzerine, herbiri bir köşede bulunan dört delik yer alır. Ayrıca sızdırmazlığı sağlamak ve ısı transfer kanallarını oluşturmak amacıyla da lastik esaslı contalar, plakanın etrafındaki conta yuvasının içinde yeralır. Giriş ve çıkış nozulları, uygulamaların çoğunda ön baskı plakası üzerinde yeralır. Ancak özel durumlarda ısı değiştiricinin çok geçişli olarak imal edilmesi gerekebilir ki, bu durumda da giriş-çıkış nozulları her iki ön ve arka baskı plakaları üzerinde bulunur. Plakalı ısı eşanjörün genel yapısı bu şekildedir ve bu konstrüktif yapı, kontrol ve temizleme amacıyla eşanjörün kolayca açılabilmesini sağlar.

Yazının Devamı »

SiteEtiketi

Plakalı Bakımı servisi Contalı Eşanjörler eşanjörü Plakalı Eşanjör Eşanjörler Eşanjörler
Eşanjörler bakımı Eşanjör ve Eşanjörün Plakalı Eşanjörler eşanjör Borulu Geri Avantajları Lehimli Plakalı Plakalı Eşanjörler Eşanjör Mühendislik Alanları Her Plakalı Bakımı contası Montaj Borulu Plakalı Plakalı Bakım Eşanjör Eşanjörler Lehimli eşanjörü Plakalı Eşanjör Eşanjör Borulu Kondenser Borulu Kaynaklı eşanjör Eşanjörü Plakalı Plakalı Plakalı yedek Kaynaklı Borulu parçası zilmet Lehimli Eşanjör Bakım Evaparatör Eşanjörler Plakalı Eşanjör ısı Geri Plakalı Montaj Plakalı Yedek eşanjör plakalı Contalı Kondenser contası eşanjör yedek eşanjör Eşanjör Parçaları Servis Alanları Plakalı parçası Eşanjör Evaparatör Eşanjör Eşanjör Eşanjör Eşanjör Lehimli Sistemleri Plakalı Kullanım bakımı Eşanjörler Eşanjör