Safya Başına Dön

www.termoline.com.tr, Sektörde lider firma...

Esanjor.com.tr 'ye Hoşgeldiniz

Plakalı Eşanjör

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan - sıvı veya gaz - iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

Prensipte eşanjörler üç tipe ayrılır; Borulu tip eşanjörler > Plakalı tip eşanjörler (Sökülebilir tip, Kaynaklı tip, Yarı kaynaklı tip, Lehimli tip) > Özel uygulama Eşanjörleri (Platecoil Eşanjörler, Econocoil Eşanjörler, Spiral Eşanjörler)

Plakalı Eşanjör, değişik uygulamalar için dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip verimli ısı eşanjörleridir. Plakalı ısı eşanjörleri, mödüler yapı kavramına dayanılarak oluşturulurlar. Eşanjör gövdeleri, plakalar ve alışkan giriş çıkış nozülleri değişik yapılarda birleştirilerek çok sayıda farklı eşanjör tipleri elde edilebilir. Plakalı Isı Eşanjörlerinin en önemli özelliği, çalışma şartlarındaki değişime bağlı olarak, kolayca plaka eklenmesi veya çıkarılması sonucunda yeni şartlara uygun hale getirilebilmesi , temizlik ve bakım içinde kolayca açılabilmesidir.

Eşanjör Plakalısı

Isı değiştirmeye yarayan patentli plakalar, saplamalar vasıtasıyla çelikten yapılmış ön ve arka baskı plakaları arasında, alt ve üst taşıyıcı barlar üzerine dizilirek tespit edilirler. Bu plakaların her birinin yekpare olarak preslenmiş olması, daha yüksek mukavemet için çok önemlidir. Plakalar üzerinde herhangi bir kaynak veya bağlantı yoktur. Standart bir ünitede her plakanın üzerine, herbiri bir köşede bulunan dört delik yer alır. Ayrıca sızdırmazlığı sağlamak ve ısı transfer kanallarını oluşturmak amacıyla da lastik esaslı contalar, plakanın etrafındaki conta yuvasının içinde yeralır. Giriş ve çıkış nozulları, uygulamaların çoğunda ön baskı plakası üzerinde yeralır. Ancak özel durumlarda ısı değiştiricinin çok geçişli olarak imal edilmesi gerekebilir ki, bu durumda da giriş-çıkış nozulları her iki ön ve arka baskı plakaları üzerinde bulunur. Plakalı ısı eşanjörün genel yapısı bu şekildedir ve bu konstrüktif yapı, kontrol ve temizleme amacıyla eşanjörün kolayca açılabilmesini sağlar.

Yazının Devamı »

SiteEtiketi

Marka Contalı Kaynaklı Plakalarının Plakalı Eşanjörün Eşanjör Eşanjör parçası Plakalı
Kaynaklı Parçaları Plakalı eşanjör eşanjör Eşanjör Borulu Servis Kaynaklı Eşanjör Eşanjörü Kaynaklı Kullanım Plakalı Plakalı bakımı Borulu Kullanım Eşanjör Lehimli Plakalı Lehimli Sistemleri Eşanjör Eşanjörler tip yedek Eşanjör Plakalı Plakalı Eşanjör Plakalı Plakalı Alanları Eşanjör Evaparatör Bakım Plakalı Eşanjörler Lehimli Eşanjör Kullanım Nedir? Eşanjör Evaparatör Eşanjör Kullanım servisi servisi eşanjör Yedek Marka Eşanjör yedek Plakalı Isı Eşanjörler ısı Plakalı ve Eşanjör eşanjör Eşanjör contası Plakalı Contalı Alanları eşanjör Eşanjör Kullanım Eşanjörler Contalı Eşanjörler Eşanjör Plakalı ile Plakalı Bakım Plakalı eşanjör plakalı Kullanım ısı yedek Eşanjörler Lehimli Eşanjör Eşanjörü Borulu Plakalı Eşanjör Montaj servisi